Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Gribskolen

Et godt sted at være, et godt sted at lære

Opslagstavlen

 • ikon

  Kære forældre i skole og FO

   

  Som I nok har læst og hørt, har Kommunernes Landsforening (KL) varslet lockout med virkning fra 10. april. Lockouten vil berøre hele skolens drift, idet både pædagogisk personale, lærere og tekniske servicemedarbejdere vil være omfattet af lockouten.

   

  Forligskvinden kan udsætte lockouten, hvis hun skønner, at der er chancer for et forlig. Vi har desværre ingen mulighed for at spå om det kan eller vil ske, ligesom vi ikke ved om der vil blive indgået et forlig inden 10. april.

   

  Hvis lockouten bliver en realitet, vil skolen kun i meget begrænset omfang, kunne planlægge med, at undervisning og FO aktiviteter kan gennemføres.

   

  Det vil være helt individuelt hvorvidt dit barns klasse og FO ordning vil blive ramt, idet det er den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, der afgør hvorvidt de er omfattet af lockouten.

   

  Bemærk at specialtilbuddene IKKE er omfattet af lockouten.

   

  Skolen vil tættere på d. 10. april oplyse jer om hvordan jeres barn bliver påvirket af lockouten. Så hold godt øje med intra og skolens hjemmeside. Det vil også være her vi skriver til jer, når/hvis lockouten afblæses.

   

  Vi må gøre jer opmærksomme på at skolen ikke har ansvar for jeres børn uden for den del af undervisningen, der kan gennemføres. Hvis dit barn for eksempel har en undervisningstime 8-10 og så igen 13-14, vil der ikke være tilsyn med dit barn i den mellemliggende periode. Du har derfor som forældre selv ansvar for at der er tilsyn med dit barn uden for undervisningstimerne.

   

  Skulle dit barns mulighed for at være i FO være påvirket af lockouten i mere end 1 dag, vil der ske en tilbagebetaling for de dage dit barn ikke kan benytte tilbuddet. Dette gælder kun, hvis FO’en oplyser dig om at dit barn ikke må komme. Tilbagebetalingen vil ske senest 3 måneder efter lockouten er afsluttet, og vil være forholdsmæssigt beregnet i forhold til din betaling for pladsen.

  Mvh.


   

  Anne Steffensen

  Centerchef for Børn og unge

   


   
  Nicolai Schlüter den 23-03-2018
 • ikon

  Kære forældre i skole og FO

   

  Som I nok har læst og hørt, har Kommunernes Landsforening (KL) varslet lockout med virkning fra 10. april. Lockouten vil berøre hele skolens drift, idet både pædagogisk personale, lærere og tekniske servicemedarbejdere vil være omfattet af lockouten.

   

  Forligskvinden kan udsætte lockouten, hvis hun skønner, at der er chancer for et forlig. Vi har desværre ingen mulighed for at spå om det kan eller vil ske, ligesom vi ikke ved om der vil blive indgået et forlig inden 10. april.

   

  Hvis lockouten bliver en realitet, vil skolen kun i meget begrænset omfang, kunne planlægge med, at undervisning og FO aktiviteter kan gennemføres.

   

  Det vil være helt individuelt hvorvidt dit barns klasse og FO ordning vil blive ramt, idet det er den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, der afgør hvorvidt de er omfattet af lockouten.

   

  Bemærk at specialtilbuddene IKKE er omfattet af lockouten.

   

  Skolen vil tættere på d. 10. april oplyse jer om hvordan jeres barn bliver påvirket af lockouten. Så hold godt øje med intra og skolens hjemmeside. Det vil også være her vi skriver til jer, når/hvis lockouten afblæses.

   

  Vi må gøre jer opmærksomme på at skolen ikke har ansvar for jeres børn uden for den del af undervisningen, der kan gennemføres. Hvis dit barn for eksempel har en undervisningstime 8-10 og så igen 13-14, vil der ikke være tilsyn med dit barn i den mellemliggende periode. Du har derfor som forældre selv ansvar for at der er tilsyn med dit barn uden for undervisningstimerne.

   

  Skulle dit barns mulighed for at være i FO være påvirket af lockouten i mere end 1 dag, vil der ske en tilbagebetaling for de dage dit barn ikke kan benytte tilbuddet. Dette gælder kun, hvis FO’en oplyser dig om at dit barn ikke må komme. Tilbagebetalingen vil ske senest 3 måneder efter lockouten er afsluttet, og vil være forholdsmæssigt beregnet i forhold til din betaling for pladsen


   
  Nicolai Schlüter den 23-03-2018